Viktigt att tänka på när du tar in offert från målare

Nu ska vi tipsa er om några viktiga saker du ska tänka på när du tar in offerter från målare. Vissa målerifirmor kan medvetet skriva offerter och avtal som är till deras fördel.

Offerten från målaren

När du tar in offerten så är det viktigt att du inte bara får ett pris på ett papper eller i ett mail. Låt oss utgå från ett enkelt exempel. Du har tagit in offert för att måla om din lägenhet. Du vill att målaren ska lägga ett pris på ditt vardagsrum och kök. Du vill att allting ska ingå; tak, väggar, lister.

Om du då bara får ett pris rakt upp och ner så finns stor risk att målaren sedan begär mer pengar för extraarbeten som denna kan hävda inte ingick i det pris du fått. Det kan handla om att de har spacklat hål eller andra sprickor runt lister eller snickerier. Det kan också uppstå problem vid ommålningen som offerten inte säger någonting om hur man ska behandla. Målaren kan då säga att detta måste åtgärdas och då tar de en hög timpenning för detta. Här hittar du fler tips om målare och offerter.

Det är också så att vid ett bra avtal ska det ingå att målaren ska utföra arbetet enligt svenska byggregler. Om extraarbeten tillkommer står det exakt hur detta ska faktureras. På så sätt kan du också enklare jämföra offerter från olika aktörer samt vara säker på att allt sker enligt svenska byggregler.

Ändrings- och tilläggsarbeten kallas kort för ÄTA i byggbranschen och det är viktigt att det står i offert eller avtal hur detta ska regleras om sådana situationer som kräver ÄTA uppstår.

En målare ska alltid ha ordentligt skrivna offerter och avtal. På så sätt kan du åtminstone garanteras att om arbetet inte håller måttet så behöver de åtgärda eventuella fel. Du kan också garanteras att de inte kan ta betalt för vad som helst eller ta för mycket betalt.
Det finns dock fallgropar även med ordentliga offerter och avtal. Om man renoverar gamla byggnader så finns det tyvärr såpass svåra och oförutsägbara händelser att inte ens världens bästa avtal kan innefatta allting. Det är tyvärr så att du då behöver lita på målaren och upphandla ordentligt pris innan.

Så för att summera lägger vi här in en punktlista som du enkelt kan följa när du tar in offerter men samtidigt är det viktigaste att du och läser nedanstående stycken om garanti och avtal för målerifirmor.

  1. Få ett pris som står på en ordentligt utformad offert
  2. Kolla ordentligt vilka måleriarbeten som ingår i priset du fått
  3. Finns det några extraarbeten som görs på löpande räkning så är det bra att få ett uppskattat pris från målaren

Garanti från målerifirmor

En annan sak som är viktig att undersöka är om målerifirman ger någon garanti. Om de är en seriös aktör ska de alltid ge garanti på 2 år på både material och arbete. Om du nu bara fått ett pris och det inte står något om garanti har du ingen säkerhet om något fel skulle uppstå efter att måleriarbetet är slutfört.
Kom ihåg att det gäller att man lämnar minst 2 års garanti. I många fall lämnas 5 år och det borde man nästan kräva från sin målare eller hantverkare vid nybyggen och renoveringar.

Standardavtal för bygg och måleri AB04

Det finns standardanvisningar för entreprenader inom måleri och det är ett avtal som heter AB04. Detta avtal avhandlar och innehåller allt som kan tänkas uppstå vid arbetet. Seriösa aktörer baserar alltid sina avtal och offerter på AB04. Om något då går fel eller händer så kan du vara säker på att detta åtgärdas enligt ett standardavtal från byggandets kontraktskommitté.

Det finns även ett annat avtal som avhandlar totalentreprenader och detta ska användas vid större byggen och projekteringar. Det heter ABT06. Dock ska nämnas att för vanliga måleriarbeten så behövs inte ABT06.